Tag: Đầu Đĩa Than

dau dia than Lucxar Mobalik

Đầu đĩa than Lucxar Mobalik sở hữu thanh sắc vẹn toàn

Một tin mừng dành cho những ai yêu chất âm analog giữa thời đại của nhạc số đó là sự trỗi dậy của đầu đĩa than trong những năm vừa qua vẫn chưa hề có dấu hiệu của sự suy giảm. Điều này cho thấy đầu đĩa than đã không […]